Komornik Sądowy Rafał Borowski

TEL: +48 517-311-903

KLAUZULA RODO

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

KLAUZULA RODO

Strona internetowa Komornika Sądowego Rafała Borowskiego ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności Kancelarii.

Klauzula Informacyjna Rodo

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Rafał Borowski Kancelaria Komornicza nr VIII w Tomaszowie Mazowieckim.

 1. Ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  NIP: 7732427552. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie Kancelarii, pod numerem telefonu tel. +48 517-311-903 lub adresem e-mail: tomaszow.mazowiecki.borowski@komornik.pl
 2. informuję, iż:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji Umowy o wykonywanie Usług Księgowo-Biurowych, czynności komorniczych,
 2. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Sądy, Urząd Skarbowy, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne celem realizacji zadań. Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (art. 15,16,17).
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży i wysyłki procedur.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Pozarządowym.

KANCELARIA KOMORNICZA

Adres Kancelarii

Mościckiego 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

E-mail

tomaszow.mazowiecki.borowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

75 1050 1461 1000 0090 3249 0360

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek:

8:00 – 16:00

Przyjęcia stron postępowania:

Środa: 10:00 – 14:00