Komornik Sądowy Rafał Borowski

TEL: +48 517-311-903

RAFAŁ BOROWSKI

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

O KANCELARII KOMORNICZEJ

Strona internetowa Komornika Sądowego Rafała Borowskiego ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności Kancelarii.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik przy wykonywaniu swoich obowiązków kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

 

Strona internetowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Rafała Borowskiego ma na celu ułatwienie współpracy między stronami postępowania egzekucyjnego. Znajdziecie na niej Państwo podstawowe informacje dotyczące działalności Kancelarii, takie jak dane korespondencyjne oraz godziny pracy Kancelarii, a także wzory różnych dokumentów, których konieczność wypełnienia i złożenia może pojawić się na różnych etapach postępowania egzekucyjnego.

KANCELARIA KOMORNICZA

Adres Kancelarii

Mościckiego 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

E-mail

tomaszow.mazowiecki.borowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

75 1050 1461 1000 0090 3249 0360

TELEFON KONTAKTOWY

+48 517-311-903

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek:

8:00 – 15:00

Przyjęcia stron postępowania:

Wtorek: 9:00 – 17:00

WŁAŚCIWOŚĆ KANCELARII

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Rafał Borowski działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Obszar właściwości działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Rafała Borowskiego obejmuje miasto Tomaszów mazowiecki oraz gminy: Tomaszów Mazowiecki, Rokiciny, Żelechlinek, Będków, Ujazd, Czerniewice, Lubochnia, Budziszewice, Inowłódz, Rzeczyca.

 

Niezależnie od powyższego – wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, za wyjątkiem spraw o: egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucję z nieruchomości stosuję się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości w przedmiocie właściwości Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Rafała Borowskiego, zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Komorniczą. Pracownicy Kancelarii w wyczerpujący sposób odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania w tym przedmiocie.

SYSTEMY INFORMATYCZNE

Kancelaria Komornika Sądowego Rafała Borowskiego korzysta z nowoczesnych systemów informatycznych